Verlofregeling
Nieuws

Verlof

Hoe vraagt u extra verlof aan?

Een verzoek moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor formulieren beschikbaar.
Als het om een verzoek voor extra vakantieverlof gaat dient dit minimaal een maand van tevoren te gebeuren. Een verzoek om verlof in verband met belangrijke omstandigheden moet altijd vergezeld gaan van bijvoorbeeld een medische verklaring of een huwelijksaankondiging.
De directeur van de school van uw kinderen beslist op verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen volgens de
hier genoemde regels. Als het om meer dan 10 schooldagen gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek ter beslissing, doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar vraagt advies aan de school alvorens een beslissing te nemen.

Hieronder vindt u het aanvraagformulier wat betreft extra verlof. Deze kunt u inleveren bij de directeur van onze school.
Aanvraagformulier extra verlof