Ouderportal
Nieuws
Ouderportal

Al een groot aantal jaren wordt ParnasSys bij ons op school gebruikt voor de leerlingadministratie en het leerlingvolgsysteem. Dit programma is zeer gebruiksvriendelijk en wordt door ons intensief gebruikt.

Nu bestaat er de mogelijkheid dat ouder(s)/verzorger(s) via een beveiligde code de gegevens van het kind kunnen inzien, de zogenaamde 'Ouderportal'.

Wij bieden de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om de gegevens van hun kind(eren) via de Ouderportal te volgen. Wij hopen met het gebruik van de Ouderportal van ParnasSys hen nog beter van dienst te zijn.

Men kan inloggen via deze link: https://ouders.parnassys.net

Voor vragen over Ouderportal kunt u contact opnemen met de school:
Tel.: 0418-672220
E-mail: info@wvobrakel.nl