Bestuur
Nieuws

Bestuur

Onze school gaat, sinds de bestuurlijke fusie op 1 januari 2014, uit van de Stichting een School met de Bijbel te Aalst en Brakel.
De Willem van Oranjeschool te Brakel en de School met de Bijbel De Burcht te Aalst maken deel uit van deze stichting.

De volgende personen zitten in het uitvoerend bestuur:
- Dhr. Henk Jan de Haan, voorzitter
- Dhr. Marjiel Dijkhof, vice-voorzitter
- Mevr. Martha van Heemskerk-Geerds, secretaris

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit:
- Dhr. Christiaan de Haas
- Dhr. Teus Vervoorn
- Dhr. Arjen Maas

De bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor één of meer kerntaken zoals daar zijn: Identiteit & PR, Personeel en Organisatie, Huisvesting & Onderhoud, Financiën & Beheer, Onderwijs & Kwaliteit.

De school heeft één directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid. In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directeur doet verslag van belanghebbende zaken op de school en wordt door de bestuurders bevraagd op de uitvoering van vastgesteld beleid. De directeur maakt dus geen deel uit van het bestuur, maar krijgt in veel zaken het mandaat om de taken te vervullen. Dit ligt vast in het managementstatuut. Dit statuur is voor advies gepasseerd bij de medezeggenschapsraad.