Leerlingenzorg
Nieuws

Niveaus in zorg

Zorg aan onze kinderen bieden we op verschillende niveaus:

Niveau 1: De dagelijkse zorg binnen de groep

De leerkracht geeft met behulp van de methode les. Correctie, observatie en toetsresultaten geven de leerkracht informatie. Op grond daarvan stelt de leerkracht eventueel het onderwijs aan de groep (zowel didactisch als pedagogisch) bij.

Niveau 2: Extra zorg in de groep

Wanneer kinderen een beperkte extra zorgbehoefte blijken te hebben, bijvoorbeeld vanwege lagere prestaties of moeilijker gedrag, richt de leerkracht het onderwijs voor deze leerlingen anders in.

Niveau 3: Speciale zorg in en/of buiten de groep

Wanneer de zorg in de niveaus 1 en 2 niet voldoende blijkt te zijn komt dat ter sprake in een gesprek met de Intern Begeleider. Op grond van dit gesprek kan een handelingsplan worden opgesteld of wordt besloten tot intern onderzoek. De uitvoering van dit handelingsplan kan zowel binnen als buiten de groep gebeuren.

Niveau 4: Bovenschoolse zorg

Als de extra zorg in de klas niet voldoende blijkt ze zijn, kan de leerling extra hulp van buitenaf krijgen in overleg met de ouders, leerkracht en Intern Begeleider.

Remedial Teaching 
Remedial Teaching, afgekort RT, is extra leerhulp die aan kinderen wordt geboden. Dit gebeurt meestal in de groep, door de eigen groepsleerkracht. Soms wordt in overleg met de groepsleerkracht extra hulp buiten de groep gegeven.

Intern Begeleider
Om alle extra hulp, aandacht, zorg en dergelijke op een rijtje te krijgen en te houden, is er op onze school een Intern Begeleider, Gerbert van Rossem. Hij overlegt regelmatig met de collega's en de ouders welke kinderen extra zorg nodig hebben. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens van de leerkrachten en van toetsgegevens.