Inschrijven op onze school?
Nieuws

Aanmelden

In het voorjaar zal er weer een inschrijfavond worden gepland, waarbij u uw kind(eren), die voor 1 oktober van het volgende jaar vier jaar worden, kunt opgeven (zie advertentie in "De Ronduit" of onze nieuwsbrief).
Als er door bepaalde omstandigheden tussentijdse inschrijving nodig is, is dat altijd mogelijk bij de directie.