Ouderraad
Nieuws

Ouderraad

Aan onze school is een Ouderraad verbonden. De raad bestaat uit negen leden, namelijk zeven ouders en twee personeelsleden. De Ouderraad helpt mee binnen onze schoolorganisatie en geeft adviezen aan team en bestuur.
De Ouderraad verricht veel hand- en spandiensten voor onze school, zoals de overblijfregeling, de diverse activiteiten rondom de feesten, verkeersprojecten zoals het examen, van 8 naar 1 enzovoort.
Namens het team zitten twee leerkrachten in de Ouderraad. Zij zitten maximaal drie aaneengesloten cursusjaren in de Ouderraad.

Onderstaande personeelsleden zitten in de Ouderraad:
 • Juf Elly Kraan-de Weerd
 • Juf Wilma van der Meijden
De volgende ouders zitten momenteel in de Ouderraad:
 • Rianne van Balen
 • Jolanda Copier 
 • Gerrie Dijkhof
 • Mirte Grauss
 • Corine Kanselaar
 • Andrea Karthein
 • Corina van der Kooi
 • Sonja van Leeuwen
 • Wendy Nijhuis
 • Jacolien van der Zalm