Medezeggenschapsraad
Nieuws

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een MR verbonden. Ouders en leerkrachten hebben hierdoor inspraak in het schoolbeleid. De raad bestaat uit 4 leden, namelijk 2 ouders en 2 personeelsleden. Leden van de MR zijn volgens een bepaald rooster aftredend. In zo'n geval volgen er verkiezingen.
Wanneer u iets onder de aandacht zou willen brengen van de MR, kunt u altijd een lid van de raad aanspreken of mailen naar mr@wvobrakel.nl. Uw vraag of probleem kan op de eerstvolgende MR-vergadering aan de orde komen.

Namens het personeel zitten de volgende personen in de Medezeggenschapsraad:
  • Mw. J. Dijkhof-van Leeuwen (voorzitter)
  • Mw. A. Klop
De volgende personen zitten namens de ouders in de Medezeggenschapsraad:
  • Dhr. W. Kooijman (secretaris)
  • Dhr. H. van Rangelrooij