Groep 1 en 2
Nieuws
In groep 1 en 2 staan niet de vakken centraal, maar alle activiteiten stimuleren de totale ontwikkelingv van de kleuter. Zo proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij het spelend ontwikkelen van het jonge kind en een geleidelijke overgang te creŽren naar het meer abstracte leren in groep 3. Alle activiteiten die we doen voelen voor de kinderen niet in eerste instantie als leren, maar als spelen.

Bidden, zingen en Bijbelverhalen
Elk dagdeel wordt geopend en gesloten met gebed. Daarnaast wordt 's morgens de psalm van de week gezongen. Ook worden er andere christelijke liederen gezongen. Iedere ochtend worden er Bijbelverhalen verteld. Op maandag wordt week geopend met alle kinderen van groep 1 t/m 4, we zingen dan liederen horen een Bijbelverhaal, passend bij de 'afspraak van de week'. Op vrijdag worden de Bijbelvertellingen van die week verwerkt in de weeksluiting.


Sociaal-emotionele ontwikkeling
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen gebruiken we onder andere vertelplaten. Iedere week staat er een regel centraal waarbij tijdens de weekopening en de weeksluiting aandacht wordt besteed.
In de klas zijn er verschillende kringactiviteiten die de kinderen helpen in de omgang met elkaar.
 
Gymnastiek
  • Buitenspel met materialen (karren, fietsen, zandbakspullen, kleden etc.)
  • In de gymzaal geven we gym- of spellessen (minimaal 1x per week)
 
Taal (werken met Schatkist)
Schatkist is een methode voor kleuters, vooral gericht op taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Allerlei (kring)activiteiten zoals: luisteren naar een verhaal, naspelen van een verhaal, klank-rijm en andere taalspelletjes.
Schatkist is een betekenisvolle methode, waarbij er verschillende ankerpunten binnen een anker zijn die iets dieper op een bepaald onderwerp ingaan.
Per jaar worden er 4 ankers uit Schatkist behandeld, zodat de kinderen ongeveer alle ankers een keer hebben gehad.
Woordenschat is erg belangrijk. Dit komt aan bod in de ankerverhalen en de kringactiviteiten. Bij iedere nieuwsbrief zit ook een woordenlijst met woorden die in het anker terugkomen.

Rekenen (met sprongen vooruit)
We gebruiken in groep 0/1/2 het rekenspellenboek ĎMet sprongen vooruití. In dit boek staan 5-minutenspelletjes en gezelschapsspellen die te maken hebben met rekenen zoals: memorie, domino, op- en aftrekspellen en meetspelletjes.
Daarnaast wordt iedere dag aan het begin van de dag aandacht besteed aan de datum, de dagen van de week en het dagritme van die dag.
 
Werken met ontwikkelingsmateriaal
In de klas spelen we met al het aanwezige materiaal. Dit gebeurt veelal in groepjes en soms ook individueel.
Uit de kasten: o.a. puzzels, constructiemateriaal, gezelschapsspelletjes.
In de hoeken (aangepast aan het thema): huishoek, bouwhoek, computer, boeken/leeshoek, de markt.
Met expressiemateriaal: verf, klei, papier enz. Verschillende tekenopdrachten.
 
Muziek
  • Aanleren en zingen van liedjes (rond het anker)
  • Luisteren naar muziek
  • Bespelen van muziekinstrumentjes
  • Begrippen als kort/lang, hard/zacht, langzaam/snel enz.
Bevorderen zelfstandigheid
  • Aan/uitkleden
  • Aantrekken en dichtritsen/dichtknopen van de jas en schoenen
  • Zelfstandig naar de WC gaan/billen afvegen
  • Makkelijkere kleding en schoenen tijdens de gymdag is handig.
Kijk!
We geven onderwijs vanuit de verschillende ontwikkelingsgebieden. Om het kind optimaal te kunnen volgen maken we gebruik van het observatie-instrument Kijk!. Hierbij worden allerlei vaardigheden bekeken zoals bv. de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen, betrokkenheid en relatie met andere kinderen.

In het informatiemapje wat  de kinderen meekrijgen als ze voor het eerst de basisschool bezoeken is ook een weekprogramma opgenomen. Dit verschilt per kleuterklas.