Wie zijn wij?
Nieuws

Onze school
Onze school is de enige protestants-christelijk school in het dorp Brakel en telt zo'n 200 leerlingen.
De school is vanaf 1965 aan de Vrijheidslaan gevestigd. Aan de achterkant van het schoolgebouw bevindt zich het mooie natuurgebied 'Het Brakelse Bos', behorende bij huis Brakel en is eigendom van het Gelders Landschap. Hierdoor heeft de school een unieke en rustige ligging en biedt het mogelijkheden voor bv. lesactiviteiten in het bos.

Grondslag
De school gaat uit van Stichting Een School met de Bijbel te Aalst & Brakel.
De stichting heeft als grondslag de Bijbel en onderschrijft ook de drie formulieren van enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij inschrijving van uw kind zal u gevraagd worden om de grondslag en keuzes die daaruit voortkomen te respecteren.

Missie
De missie van de Willem van Oranjeschool is: 'Kom aan boord'. In de missie komt tot uiting dat iedereen welkom is, ongeacht de persoonlijke situatie.

'Kom aan boord -  ook voor jou is er een plekje - waar je hoort..'

Belangrijk is de relatie die gelegd wordt naar de uitgestoken hand van de Heere God. Zijn opzoekende liefde en trouw zingt door dit lied heen. Juist dat wil de school uitstralen richting ouders en kinderen. Voor elke kind wil de school een uitgestoken hand hebben, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen leerlingen. Het onderwijs dient zo ingericht te worden dat een leerling een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken, wat vereist dat rekening gehouden wordt met de specifieke behoefte van iedere leerling.

Visie
Als school hebben wij onze visie geformuleerd die doorwerkt in de alledaagse praktijk van het schoolleven.

Onze school is een school met de Bijbel. De Bijbel staat centraal. Wij getuigen daarom van Jezus, die mensen wil redden van hun zonde. Deze boodschap willen wij van harte uitdragen.
De Bijbel is hierin onze leidraad. De christelijke feestdagen krijgen, omwille van hun betekenis voor ons geloof in de Bijbel, een vaste plaats in het jaarprogramma. De Bijbelse boodschap van Kerst, Goede Vrijdag en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren willen wij graag elk jaar opnieuw vertellen aan en vieren met de kinderen.

Elk kind telt voor ons met zijn of haar talenten en uniciteit. We stemmen de leerstof zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van de kinderen. Het kind moet de stof aankunnen, maar zich ook uitgedaagd weten. Kinderen leren graag en daarbij mogen wij als leerkrachten een gidsfunctie hebben. Het zelfstandig werken van de kinderen is voor ons een belangrijk punt. Kinderen krijgen zelf de gelegenheid om kun keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk.

Als school willen wij een plaats zijn waar kinderen het goed naar hun zin hebben. Op school hebben wij orde en rust hoog in het vaandel staan. Wij vinden en zien dat dit in het belang van elk kind is. Het versterkt het gevoel van veiligheid en kinderen weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast proberen wij de kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te laten dragen. Wij geven op school aandacht aan regels om zo de omgang met elkaar regelmatig te bespreken en de kinderen waarden en normen bij te brengen.