Klachten?
Nieuws
Klachten?
 


Mocht u een klacht hebben, dan hopen we dat u eerst contact opneemt met ons al leerkrachten/directie! Maar mochten we er samen niet uitkomen, dan kan de onderstaande commissie ons wellicht van dienst zijn:
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@gcbo.nl
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl