Willem van Oranjeschool – Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel – Tel 0418-672220

Koningsspelen

Vandaag, 21 april 2023, zijn de koningsspelen. De vlag hing in de top, er werd gespeeld en gezongen voor de koning.

Voordat de koningsspelen van start gingen kregen wij een cheque van de Rabobank overhandigd voor vernieuwing van het schoolplein. Een aantal leerlingen, leerkrachten en directie hebben goed nagedacht over de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. De meeste toestellen zijn al geplaatst en er wordt goed gebruik gemaakt van de speeltoestellen.

Daarna konden de koningsspelen van start.