Willem van Oranjeschool – Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel – Tel 0418-672220

Activiteitencommissie

Als school kunnen wij niet zonder vrijwilligers. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. De activiteitencommissie regelt onder andere de jaarlijkse lente-markt, het vervoer voor uitstapjes, hulp bij de koningsspelen, vossenjacht en veel andere dingen. Ook zorgen zij voor de koffie tijdens schoolactiviteiten.

Wat doet de AC

De Activiteitencommissie bestaat uit 2 leerkrachten en 8 ouders. Zij ondersteunt bij verschillende jaarlijkse activiteiten zoals; projectavond, Actie for Kids,
sinterklaas, kerstviering, lente ontbijt, paasviering, Koningsspelen, schoolmarkt, vossenjacht en afscheid groep 8. Bij sommige activiteiten nemen ze ook een stuk organisatie over. 

De Activiteitencommissie bekostigt de activiteiten uit de ouderbijdrage. Het financieel jaaroverzicht ligt voor belangstellenden één keer per jaar ter
inzage bij de directie.

De Activiteitencommissie vergadert gemiddeld 8 keer per jaar
met elkaar op school, waarna de taken worden verdeeld om deze
verder uit te werken.

Inmiddels hebben zij een emailadres (ac@wvobrakel.nl) waarop u
suggesties kunt aangeven voor activiteiten ect. Zij zullen dit met
elkaar bespreken en indien nodig overleggen met de directie.

Lid zijn van de Activiteitencommissie betekent dus; meer betrokkenheid bij de school en de kinderen in het bedenken en organiseren van leuke activiteiten!

Leden

De leden die op dit moment in de Activiteitencommissie zitten zijn:

Leerkrachten:
juf Alie
 

Ouders:
Jacolien van der Zalm, Jantine Mans, Janine Haubrich, Jolene van Rangelrooij, Diana Lievaart en Janneke Vervoorn.