Willem van Oranjeschool – Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel – Tel 0418-672220

Identiteitscommissie

De Willem van Oranjeschool is een christelijke school. Het is belangrijk dat ouders en school actief betrokken zijn, om de identiteit op de juiste manier vorm te geven in de praktijk van alledag.

Identiteitscommissie

De Willem van Oranjeschool is een christelijke school. Het isbelangrijk dat ouders en school actief betrokken zijn, om de identiteit op de juiste manier vorm te geven in de praktijk van alledag.
Om ervoor te zorgen dat de scholen van de Stichting hun eigen identiteit waarborgen, is voor elke school een identiteitscommissie ingesteld. Voor de Willem van Oranjeschool bestaat de commissie uit vijf leden. De commissie is met name verantwoordelijk voor het behoud van de identiteit van de school en draagt zorg voor de plaatselijke betrokkenheid van ouders en school. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. Daarnaast is er ook een identiteitscommissielid vertegenwoordigd bij sollicitatieprocedures. De leden van de commissie zijn zoveel mogelijk ouder of verzorger van één of meer kinderen die onderwijs ontvangen op onze school en dragen het christelijk onderwijs een warm hart toe.
Bij vacatures wordt de procedure gevolgd die in het reglement van de  SCOB beschreven staat.

Onze identiteitscommissie bestaat uit de volgende leden;                                                                                                     
mevr. Alinda Duijzer
mevr. Dieneke den Hartog
mevr. Metje-Marie van Ooijen
mevr. José van Hemert                                                                                            
 
Reglement IC:
https://wvobrakel.nl/wp-content/uploads/2019/07/regl._IC.pdf