Willem van Oranjeschool – Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel – Tel 0418-672220

De School

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Brakel. We beschikken over een ruim gebouw met een mooie speelplaats. De kwaliteitszorg staat bij ons hoog in het vaandel. De directie van de Willem van Oranjeschool wordt gevormd door de directrice mw. T. van Dijk. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Overkoepelende stichting

Sinds 01 augustus 2017 maakt onze school deel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB). Binnen deze stichting zijn de christelijke scholen uit Aalst, Brakel, Bruchem, Hedel, Kerkwijk en Zuilichem verenigd. De SCOB streeft het beheer en in stand houden na van christelijke scholen in de dorpskernen van de Bommelerwaard. Zij vertrouwt zich daarin toe aan het Woord en de beloften van God.

Missie & visie

Schoolgrootte

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Brakel. We beschikken over een ruim gebouw met een mooie speelplaats.

Op dit moment bezoeken ongeveer 170 leerlingen onze school. Ze zijn verdeeld over 8 groepen. We werken niet met combinatiegroepen, maar met enkele groepen.

Voorgeschiedenis

Onze school heet de Willem van Oranjeschool. Willem van Oranje was een belangrijk voorvechter van de vrijheid van ons land en het protestants-christelijke geloof. Wij zijn er dankbaar voor dat wij nog steeds mogen genieten van deze vrijheid en van het feit dat wij een School met de Bijbel kunnen zijn!

De school ligt dicht aan de rivier de Waal. Het kronkelige karakter van de rivier is terug te zien in het logo. Daarnaast stond Willem van Oranje bekend om zijn levendigheid. Opvallend is ook dat hij op iedere afbeelding een grote kraag draagt. Deze beide elementen zijn terug te vinden in het logo. De vorm is boven de tekst geplaatst, als ‘kroon’ op het geheel.

Grondslag

De grondslag van de school is de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De uitleg van de Bijbel is overeenkomstig de drie Formulieren van Enigheid. We willen een school zijn, waar kinderen zich geaccepteerd weten en in aanraking worden gebracht met God en Zijn Woord. Bij aanmelding van een leerling wordt aan de ouders gevraagd om de grondslag van de school te respecteren en de consequenties die dat voor het onderwijs op onze School met de Bijbel heeft, te respecteren.

Wat zijn dan de consequenties van het volgen van onderwijs op een School met de Bijbel? We zijn elke morgen bezig met de Bijbel. We bidden in de klas en leren psalmverzen. Van u als ouders wordt verwacht dat u dat stimuleert.
Maar het zitten op een ‘School met de Bijbel’ verlangt van ons ook een bepaald gedrag zoals respect, liefde, eerlijkheid. 

Op onze school willen wij naast de algemene sociale normen en waarden, ook onderwijs geven volgens de normen van Gods Woord. Dit is niet beperkt tot de Bijbelles, maar is ook terug te vinden in de sociale omgang met elkaar en de andere vakgebieden van het onderwijs. De christelijke feestdagen krijgen, vanwege hun betekenis voor ons geloof in de Bijbel, een vaste plaats in het jaarprogramma. De Bijbelse boodschap van Kerst, Goede Vrijdag en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren willen wij graag elk jaar opnieuw vertellen aan de kinderen en met hen vieren.

 

Wij vragen aan de ouders die voor onze school hebben gekozen deze grondslag te respecteren.