Adviesraad
Nieuws
Adviesraad

Nu er één stichtingsbestuur gevormd is waaronder de Willem van Oranjeschool uit Brakel en School met de Bijbel De Burcht uit Aalst zijn komen te vallen, is de bestuurlijke organisatie behoorlijk wat groter geworden. Het bestuur wil graag de juiste besluiten blijven nemen voor de afzonderlijke scholen. Om voeling te houden met de achterban, we doelen dan op de gezinnen en kerken in de dorpen, en de identiteit te borgen, is besloten om op beide scholen afzonderlijk een adviesraad in het leven te roepen. De adviesraad geeft het bestuur en directie advies over allerlei vraagstukken die de identiteit betreft.

Deze raad bestaat momenteel uit de volgende 3 personen:
  • Mevr. Jennie Bauman
  • Mevr. Mirte Grauss
  • Mevr. Janine Kooijman
Klik hier om de taakomschrijving van de adviesraad te bekijken.